Stel je vraag
1

lopende golf

asked 2014-03-19 09:04:58 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:57:54 -0500

yannick gravatar image

Een trilling plant zich als een lopende golf voort met 3,5 golflengten in 0,7 s. De voortplantingssnelheid is 4 m/s.

Hoeveel bedraagt de golflengte?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-04-03 08:09:12 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:58:06 -0500

yannick gravatar image

golflengte = 4/5 m =0.8 m

$3.5 \lambda = v * 0.7s$; dus $5*\lambda = v$; dus $\lambda = 4/5 m$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:04:58 -0500

Aantal keer gelezen: 312 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15