Stel je vraag
0

Fysica augustus 2016 geel vraag 15

asked 2017-06-28 05:26:03 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-06-29 10:13:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

https://ibb.co/gxwFoQ

Blijkbaar zou er moeten geredeneerd worden ipv uit te werken. Waarom is mijn uitwerking dan fout?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 05:31:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet beginnen met het mengsel van water dat bestaat uit 2m en met temperatuur (theta). Daar worden de ijsblokjes aan toegevoegd.

Het doet niet meer ter zake welke temperatuur de oorspronkelijke 2 massa's water hadden, je hebt ze al gemengd.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 09:38:29 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik snap bij deze vraag niet waarom ze ervan uitgaan dat het gesmolten ijs en het water geen warmte meer uitwisselen. Ik zou denken dat de uitkomst het volgende is:

m(ijs).c(ijs).(0-t(ijs)) + m(ijs).Ls + m(ijs).c(water).(t(einde)-0) = 2m(water).c(water).(t(einde)-Q)

En aangezien de temperatuur van het ijs 0 graden is, krijg je uiteindelijk toch:

m(ijs) = (2m(water).c(water).(t(einde)-Q))/(Ls + c(water).t(einde))

Opmerking: die Q is de evenwichtstemperatuur van het water

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 09:43:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Goed lezen: je voegt net zoveel ijs toe tot dat het net gesmolten raakt. Dus de eindtemperatuur is 0°C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dus al het ijs smelt. Dat wil toch zeggen dat de begintemperatuur van het ijs 0 is en dat klopt toch in mijn vergelijking. Dan kan toch nog het gesmolten ijs (= het nieuw gevormde water) warmte uitwisselen met het oude water. Er staat toch nergens dat de t v/h oude water = 0.

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-30 09:49:01 -0500 )edit

Als het oude water nog een temperatuur hoger dan 0 graden had zou je nog ijs kunnen toevoegen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-30 09:53:49 -0500 )edit

Dank u wel! Dus eigenlijk is het ijs, nadat het is gesmolten, in evenwicht met water.

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-30 09:56:53 -0500 )edit

inderdaad. Moest dat niet zo zijn dan ontbrak er een gegeven.

Myriam@REBUS ( 2017-06-30 10:07:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 05:26:03 -0500

Aantal keer gelezen: 289 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17