Stel je vraag
0

Chemie 2015-augustus vraag 9

asked 2017-06-28 07:18:31 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

updated 2017-07-02 09:28:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

http://toelatingsexamenartstandarts.b... Vraag 9 chemie agusutus 2015 dacht ik dat het A moest zijn omdat men hier spreekt over het opladen dus ik dacht Cd 2+ wordt gereduceerd tot Cd , reductie aan de kathode dus de positieve pool?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 10:02:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij het ontladen is het een galvanische cel. Bij het herladen is het een elektrolyseproces. Na volledig herladen zit je nog steeds in dit proces. Pas vanaf terug ontladen is het een galvanische cel. Gevraagd is: "Welke voorstelling geeft een nikkel-cadmiumbatterij weer nadat een uitgeputte batterij volledig werd herladen? ". Dit is op het eind van het laadproces.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 12:07:44 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

maar de reductie gebeurt toch aan de kathode en dat is bij een batterij toch de positieve pool ? en Cd ondergaat de reductie.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Beschouw de situatie dat je gaat opladen. Je plaatst de Ni2+ aan de POS en de Cd2+ aan de NEG. Na het opladen heb je Ni3+ aan de POS en Cd° aan de NEG. Pas wanneer je de batterij opnieuw ontlaad verandert de situatie.

Johan@REBUS ( 2017-06-28 13:10:23 -0500 )edit

En waarom je Ni2+ aan de positieve kant om op te laden dan ? omdat nadien daar de reductie zal plaatsvinden ?

Emma.Vermeersch ( 2017-06-29 02:43:31 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 08:11:28 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Volle batterij : Ni3+-ionen en Cd°-atomen. Bij ontladen: vorming van Ni2+ en Cd2+. De lege batterij bevat Ni2+ en Cd2+

Om te laden: en dus om Ni2+ om te zetten tot Ni3+wordt deze verbonden aan de positieve pool. en om Cd2+ om te zetten tot Cd moet deze verbonden worden met de negatieve pool.

Na het opladen, heb je dan Ni3+ aan de positieve kant, en, Cd aan de negatieve kant.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-06-28 07:18:31 -0500

Aantal keer gelezen: 325 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17