Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 opgave10-12

asked 2017-06-28 07:22:33 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

updated 2017-09-03 14:11:28 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij vraag 10-12 , waarom zijn het 0 stereo-isomeren? ik vind er 4 want je hebt toch 2 dubbele bindingen

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 13:18:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als je drie dubbele bindingen hebt in het molecule -C=C-C=C-C=C- en deze liggen niet naast elkaar (dus niet -C=C=C-...) dan kan je bij elke dubbele binding cis-trans configuratie hebben. In totaal 8 mogelijkheden. Heb je 4 dubbele bindingen (niet naast elkaar liggend) dan heb je 2^4 = 16 mogelijkheden. Want: als er cis-trans-isomerie mogelijk is heb je per dubbele binding 2 stereo-isomeren.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 12:04:56 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

stel dat je 3 dubbele bindingen hebt en dat de plaats is ingegeven heb je er dan 5 ?

En hoe pak ik het aan als er gewoon hexadieen staat, alle mogelijke plaatsen van dubbele binding tekenen en dan stereo isomeren tellen ? Bedankt voor alle antwoorden !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 07:44:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

het aantal stereo-isomeren dat je met 2,4-hexadieen kan bekomen is 3. nl cis,cis-2,4-hexadieen, cis,trans-2,4-hexadieen en trans,trans-2,4-hexadieen. Betreft het 'hexadieen' zonder de plaatsen van de dubbele binding te specifieren dan heb je er meer.

Per dubbele binding heb je de mogelijkheid om er twee te hebben indien aan de voorwaarden voor cis-trans-isomerie voldaan is. Zijn er meer dan heb je telkens kans op 2.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 07:22:33 -0500

Aantal keer gelezen: 318 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17