Stel je vraag
0

Biologie: juli 2016 vraag 1

asked 2017-06-28 07:49:42 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Dit is de opgave:

Celorganellen en levensprocessen bij levende cellen zijn:

  1. Ribosomen
  2. ATP–synthese 5. DNA–polymerase
  3. Celmembranen 6. Fotosynthese
  4. Kernmembraan 7. Mitochondria

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen?

A 1, 3, 5, 6

B 1, 2, 3, 5, 6, 7

C 2, 3, 4, 6, 7

D 1, 2, 3, 5, 6

Ik heb die kunnen vinden, omdat ik wist dat 1, 2, 3, 5 juist is. Dus wist ik dat antwoord D wel het juiste moet zijn. Maar waarom is 6 ook juist? Hoezo doen prokaryoten aan fotosynthese? Heb je daar geen chlorofyl en chloroplast voor nodig?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoe en waar vindt ATP-synthese plaats bij prokaryoten? Is dit tijdens de glycolyse?

Sam ( 2017-12-29 16:10:56 -0500 )edit

ATP synthese is gewoon in het cytoplasma bij prokaryoten en dit kan via de glycoloyse en dan MZ of alcohol

Martine@REBUS ( 2018-02-10 11:49:54 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-24 11:46:52 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee, mitochondriën zijn complexe organellen en komen niet voor in prokaryoten. Denk aan de endosymbiosetheorie. Ze hebben een dubbel membraan, dus zijn ooit 'opgegeten' prokaroyten die een eukaryoot heeft behouden wegens zijn goede functie.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-28 09:52:32 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Prokatyoten doen aan fotosynthese, zonder een chloroplast. Denk aan de endosymbiosetheorie (waar een prokaryote wordt opgegeten/fagocytose door een eukaryoot en deze vervolgens zal recruteren).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ja bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 09:58:05 -0500 )edit

Volgens de endosymbiosetheorie heeft een chloroplast dus vroeger op zichzelf geleefd en deed die aan fotosynthese. En die chloroplast was prokaryoot omdat die geen kernmembraan bevat. Is dit juist? Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 10:03:35 -0500 )edit
1

Uhu, maar toen niet gekend als "chloroplast", analoog met mitochondria. Ze werden via fagocytose opgenomen en door hun goede werking behouden als organel. (simpel gezegd :) )

Martine@REBUS ( 2017-06-28 12:26:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 07:49:42 -0500

Aantal keer gelezen: 945 keer

Laatst gewijzigd: Dec 29 '17