Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 8 augustus 2016

asked 2017-06-28 07:56:16 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Na het zoeken van de rico's van de raaklijnen heb ik gevonden dat rico van s= -(3)^1/2 Vervolgens heb ik de gegevens en de gevonden rico van s willen invullen in de vergelijking van de rechte: y=(-(3)^1/2)x+q. Om coordinaat x te vinden vul ik het gekende y-coordinaat in y maar we kennen q nog niet... hoe kan ik q vinden?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 14:20:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\vraag 8.JPG

cos alfa= (3^0.5) /2 = 1/B

Gelijkvormige driehoeken!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 07:56:16 -0500

Aantal keer gelezen: 319 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17