Stel je vraag
0

Fysica 12.1.7 ideale gaswet

asked 2017-06-28 09:19:53 -0500

Ellen.Paelinck gravatar image

updated 2017-06-30 10:18:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie afbeelding

Gegeven 3 cilinders met een ideaal gas en verbonden door dunne buizen. Elke buis is initieel gesloten door een kraan. Alle cilinders zijn door een zuiger in evenwicht opgedeeld in 2 delen zoals aangeduid op de bovenstaande tekening. In de linkerkamer van de linkse cilinder is de druk p en het volume V. In de linkse cilinder is er in totaal 6n mol en het volume 6V. In de rechterkamer van de middelste cilinder heerst een druk van 3p en er is n mol. Het volume van de middelste cilinder is 4V en er is 2n mol. Het volume van de rechtse cilinder is 2V. Er heerst een druk 2p in de rechterkamer van de rechtse cilinder. Het volume ervan is V en er zit n mol in. Als we nu de kranen tussen de cilinders openen, wat is dan de druk pgas? De volumes van de buizen zijn verwaarloosbaar.

image description

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 01:57:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Situatie kranen gesloten: bereken n en V. Ga er van uit dat elk verplaatsbaar tussenschot dezelfde druk links als rechts heeft, anders zou het tussenschot zich verplaatsen.

Vervolgens zet je de kranen open. Nu hebben we één groot volume en daar zitten dan alle n gasmoleculen in. De druk kan je berekenen met de ideale gaswet (op voorwaarde dat er geen temperatuursverschillen in het gas aanwezig waren)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik kan u niet genoeg bedanken! Pas je de ideale gaswet dan toe op één van de compartimenten? Dus stel dat we het meest rechtse nemen en stel dat n_tot = 10n. Zal dit dan de vergelijking worden: 2P * V / n = Pgas * 10V / 10n? En dan los je op naar Pgas? Alvast bedankt.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-29 03:46:51 -0500 )edit
1

Inderdaad!

Myriam@REBUS ( 2017-06-29 03:50:23 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 14:04:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

We hebben deze vraag begin dit jaar uit de cursus geschrapt omdat er een fout in zit.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe los je zo'n vraag op? Er is gegeven dat de cilinders in evenwicht zijn. Betekent dit dan dat voor elke cilinder de druk links van de zuiger = druk rechts van de zuiger? Daaruit kan je dan wat meer gegevens halen over het aantal mol en het volume in elke cilinder. Is dit juist? Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 14:20:59 -0500 )edit

Ja, de werkwijze klopt. Alleen, als je hier gaat rekenen zal je zien dat de temperatuur in de verschillende kamers niet hetzelfde is. Daarom klopt het resultaat niet. Schrappen dus!

Myriam@REBUS ( 2017-06-28 14:23:16 -0500 )edit

En beschouw je de temperatuur constant hier omdat er niet over wordt gesproken? Als dit juist is, moet je dan pgas vinden via p*V/n = p' * V' / n' ? Waarbij p' = gevraagde pgas; V' = totaal volume en n' = totaal aantal mol. Alvast bedankt voor uw hulp.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 14:24:41 -0500 )edit

Ah ok, ik lees uw comment nu pas, bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 14:25:06 -0500 )edit
1

Je gaat er bij de oplossing van uit dat de temperatuur van de verschillende kamers met gassen dezelfde is. Anders is het veel moeilijker te berekenen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-28 14:27:00 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 07:09:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neen, de kolommen (volumes in de afgesloten cilinder) zijn even groot, maar de druk is het dubbel zo groot rechts. Dus rechts zit er 2n mol.

Begin met de druk in te vullen. Overal waar een verplaatsbaar tussenschot ertussen zit is de druk gelijk.

Vervolgens schat je de volumes en de bijhorende aantal mol.

Dan komt het punt waar je de kraan open zet en er één groot volume ontstaat waarin alle gas samen zit.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 07:12:22 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 06:58:53 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Deze vraag is niet belangrijk om aan de oplossing van deze oefening te geraken. Maar mag je op schaal werken bij deze oefening? Mag je bijvoorbeeld ervan uitgaan dat er in de meest linkse kolom 1 n mol zit omdat er in de meest rechtse kolom, die op het zicht even groot is, ook n mol zit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 09:19:53 -0500

Aantal keer gelezen: 474 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17