Stel je vraag
0

Fysica 9.7

asked 2017-06-28 09:21:49 -0500

Ellen.Paelinck gravatar image

updated 2017-06-30 10:17:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie afbeelding

Een gewicht van 1 kg is opgehangen aan een koperdraad met diameter 0,1mm en lengte 1m. Wat is de grondfrequentie van deze draad? (rho Cu = 8920 kg/m^3)

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 02:02:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Fysica vraag 9.7.JPG Het gewicht hangt aan de koperdraad en er ontstaat een staande golf in de snaar (vergelijk met een snaar van een gitaar)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, bedankt!

Ellen.Paelinck ( 2017-06-29 09:53:22 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 14:03:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Los deze vraag op analoog aan vraag 9.2. Je moet beginnen met de massa te bepalen van een koperdraad van 1m lang met een diameter van 0.1 mm (als ik dit uit het hoofd nog goed weet).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat kan je daarna als je de massa kent? Ik begrijp de opstelling ook niet, is dit gewicht van 1kg gehangen aan de koperdraad zoals een slinger (dus verticaal) of is de koperdraad horizontaal gelegen en vastgemaakt aan beide uiteinden waarbij het gewicht dan in het midden is opgehangen?Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 17:08:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 09:21:49 -0500

Aantal keer gelezen: 201 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17