Stel je vraag
0

Fysica augustus 2015 vraag 4

asked 2017-06-28 11:26:15 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:13:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik weet niet goed hoe ik op deze tekening de normaal moet tekenen. Eerst heb ik een normaal getekend die loodrecht staat op de glasplaat en die de invallende straal snijdt. Zo weet ik dat enkel antwoord C of D nog mogelijk is. Nadien gaat het licht verder door de glasplaat naar de lucht. Moet ik dan opnieuw een normaal tekenen die loodrecht staat op de glasplaat en die door het snijpunt van straal 3 en 4 gaat? (Als ik dit doe, ligt hij trouwens op straal 4.)

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 14:50:05 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Ja nogmaals een normaal tekenen en de straal wordt nu gebroken van de normaal weg, dus C. Trouwens bij een planparallel plaatje zijn de inkomende straal en de gebroken eindstraal evenwijdig !

Romain Demeyer

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok ik snap het, dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 03:24:15 -0500 )edit
0

answered 2019-06-29 02:39:24 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Wanneer je de normaal tekent loodrecht op het glasplaatje, dan zie toch dat bij antwoord C en D de lichtstraal evenwijdig is met de normaal? Dat lijkt op geen breking, maar dat klopt toch niet?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Er zijn twee brekingen achter elkaar, door twee evenwijdige grensvlakken. Dus uiteindelijk gaat de straal terug in dezelfde richting als voor de plaat. Er is alleen een verschuiving gebeurd. Teken het eens uit in het groot!

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 02:47:02 -0500 )edit

Ja maar hoe komt het dan dat de lichtstraal door het glasplaatje evenwijdig loopt met de normaal van dat glasplaatje?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 04:10:08 -0500 )edit

dit stond al eens in het antwoord van Romain: Trouwens bij een planparallel plaatje zijn de inkomende straal en de gebroken eindstraal evenwijdig ! Teken het uit aub

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 06:17:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:26:15 -0500

Aantal keer gelezen: 360 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19