Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2016 vraag 6

asked 2017-06-28 11:41:48 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:19:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij deze vraag heb ik deze vergelijking opgelost: 0 kleiner of = 2cos²(x) kleiner of = 2. Dan heb ik de vergelijking gesplitst in 3 delen: 2cos²(x) = 0, 2cos²(x) = 1 en 2cos²(x) = 2. Bij het eerste deel zijn er 2 mogelijkheden voor x namelijk pi/2 en 3pi/2. Bij het tweede deel zijn er ook 2 mogelijkheden voor x namelijk pi/4 en 5pi/4. Bij het laatste deel zijn er 3 mogelijkheden voor x namelijk 0, 2pi en pi. Zo kom ik aan antwoord A in plaats van aan antwoord C.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 12:08:46 -0500

Adara gravatar image

bij tweede deel ben je 2 vergeten

cos(2x)=0 2x= 90 + k.360 dus x= 45 +k. 180 en of x= - 45 +K.180

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah ja ik zie mijn fout! Dank je wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 12:22:19 -0500 )edit

Ik begrijp niet hoe je aan Cos(2x) komt?

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-17 09:20:28 -0500 )edit

Cos^2(x) = (1 + cos(2x))/2. Dus als je bijvoorbeeld 2 cos^2(x) = 0 hebt, kun je deze eerst omvormen naar cos^2(x) = 0 en nadien volgens bovenstaande formule omvormen naar (1 + cos(2x))/2 = 0.

Marie.Vandenberghe ( 2017-08-17 10:12:34 -0500 )edit

Aah!! Handig oké bedankt!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-17 10:44:23 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 12:21:35 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Aah ja ik zie mijn fout! Dank je wel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:41:48 -0500

Aantal keer gelezen: 391 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17