Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2016 vraag 15

asked 2017-06-28 11:51:46 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:16:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb de 2 punten (-1,0) en (1,2) ingevuld in de vergelijking van de cirkel. Ook heb ik in mijn stelsel deze vergelijking ingevoegd: (y(M)-2)/(X(M)-1) . 2 = -1. Zo krijg je een stelsel van 3 vergelijkingen met 3 onbekenden: x(M), y(M) en r. Maar het is best veel rekenwerk om dit allemaal uit te rekenen. Is er een eenvoudigere methode?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 13:43:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb de vraag terug vooraan geplaatst en er de datum en vraag nummer bij gezet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik heb het gevonden, dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 03:19:00 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 12:39:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb deze vraag vorig jaar al eens beantwoord. Gaan jullie daar eens kijken?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok zal ik doen, maar waar kun je die vragen vinden?

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 13:16:45 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 12:02:27 -0500

Adara gravatar image

Ne ik denk van niet, als er ene zou zijn wil het ook graag weten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:51:46 -0500

Aantal keer gelezen: 264 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17