Stel je vraag
0

Biologie augustus 2015 vraag 9

asked 2017-06-28 12:30:30 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:17:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij deze vraag is het juiste antwoord C. Maar op school hadden we gezien dat de spermatiden nog veranderen in spermatozoïden. Dan zijn spermatiden toch niet het eindproduct van de spermatogenese.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 12:37:48 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Ik heb de vragen hiervan even niet bij mij, maar als ik mij juist herinner is hier veel discussie rond geweest.

Echter zijn de andere antwoorden zo mis, dat dit het "meest correcte" antwoord is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok dank je wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 13:01:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 12:30:30 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17