Stel je vraag
1

Lorentzkracht ofzo?

asked 2014-03-19 09:08:57 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:49:27 -0500

yannick gravatar image

Hoe pas ik de rechterhand regel nu weer toe? Ik ben het vergeten

image description

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 12:48:37 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:49:41 -0500

yannick gravatar image

Liever met de rechterhand als volgt : wijsvinger in de richting van de stroom, middenvinger in de richting van het magnetisch veld; de duim geeft dan de richting van de Laplacekracht. (De Lorenzkracht is voor geladen deeltjes die bewegen in een magnetisch veld, al kan men natuurlijk de Laplacekracht zien als een geval van de Lorenzkracht door de stroom te zien als bewegende positieve ladingen)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:08:57 -0500

Aantal keer gelezen: 291 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15