Stel je vraag
1

fysica milestonetest elektromagnetisme vraag 5

asked 2017-06-29 02:40:52 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

De vraag over de geleidende staaf die met een snelheid beweegt in een magnetisch veld en bijgevoegde tekening. Wat is het antwoord? Ik zou denken C want constante snelheid dus geen inductiestroom en wijzerzin omdat het magnetisch veld in het blad gaat en dan de rechterhandregel?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

kan je miss een foto van de vraag posten ik vind hem niet

Adara ( 2017-06-29 03:02:04 -0500 )edit

Ik denk dat er wel inductiestroom is want flux daalt toch

Adara ( 2017-06-29 04:02:08 -0500 )edit
1

De flux daalt inderdaad (B constant maar A daalt), maar voor de inductiespanning gaat het om de fluxverandering! (de afgeleide)

Yves@REBUS ( 2017-06-29 04:31:37 -0500 )edit

Yves sorry ik kan niet volgen, is het antwoord A?

Adara ( 2017-06-29 04:57:46 -0500 )edit

flux daalt om, onze geïnduceerde B heeft zelfde zin als B oorspronkelijk. B' gaat dus ook in het blad. Maar we zijn geïnteresseerd in stroom. Wat heeft flux daling als gevolg op stroom die door R loopt?

Adara ( 2017-06-29 04:59:40 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 09:39:38 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Volgens mij is het antwoord C: er is een fluxverandering, dus ook een stroom: $\Delta \phi = \Delta(B\cdot A)$. B is constant, dus wordt de formule: $\Delta \phi = B\cdot \Delta A$.

Om de zin van de stroom te bepalen, volgen we de regel van Lenz: de oppervlakte wordt telkens kleiner, dus er is telkens minder flux in het blad. De indusctiestroom gaat dit dan tegenwerken door in de zin te lopen die een megnetisch veld induceert dat in het blad gaat. Als je dit met de kurkentrekkerregel doet, zie je dat de stroom in wijzerzin zal lopen.

Om te bepalen of de stroom al dan niet versterkt/afzwakt: kijken we naar de flux-verandering. De staaf beweegt constant, dus er zal telkens evenveel verandering in oppervlakte zijn. Dus $\Delta A$ zal telkens hetzelfde zijn. En aangezien $\Delta \phi = B \cdot \Delta A$, zal je telkens een even grote flux-verandering hebben en zal de stroom constant zijn.

Let op: een constante flux zorgt voor geen stroom, een constante flux-verandering zorgt voor een constante stroom.

Dit is hoe ik het zie. Ik hoop dat ik juist ben en geen onzin zit te vertellen. Hopelijk zal iemand van Rebus me verbeteren als ik fout ben.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

helemaal juist Ibrahim! doe zo verder

Myriam@REBUS ( 2017-06-29 10:27:20 -0500 )edit
1

Bedankt Ibrahim ! we zitten op dezelfde lijn !

Emma.Vermeersch ( 2017-07-02 03:21:34 -0500 )edit
0

answered 2017-06-29 03:23:57 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje Emma

Adara ( 2017-06-29 03:59:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 02:40:52 -0500

Aantal keer gelezen: 214 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17