Stel je vraag
1

wiskunde augustus 2016 vraag 9

asked 2017-06-29 03:58:06 -0500

Eline.Cologne gravatar image

Ik begrijp niet zo goed hoe ik de vraag moet interpreteren. Hoe kan je een oppervlakte berekenen als er alleen maar een punt in het vlak gegeven is? Ik weet niet hoe ik aan de oefening moet beginnen...

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 04:15:21 -0500

Adara gravatar image

Je tekent je x as..en wat weet je over x? Groter of gelijk aan nul en kleiner of gelijk aan phi/2

en Nu y

y is kleiner of gelijk aan cosinus x...wat weet je van cosx functie? Dalende functie. Je hebt al een grafiek cos(x). Grafiek van 1-cosx stijgt. Je beide grafieken hebben een gemeenschappelijke punt in phi/3

Snap je hoe ik aan phi/3 kom? op cosx=1/2 dus x = phi/3

lukt het?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Goed bezig Samira!

Myriam@REBUS ( 2017-06-29 04:16:12 -0500 )edit
0

answered 2017-06-29 04:14:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De punten bevinden zich tussen twee ongelijkheden. Je moet dus de oppervlakte berekenen waarvan de punten aan deze ongelijkheden voldoen.

Methode: tekening maken C:\fakepath\wiskunde 2016 vraag 9.JPG Je ziet dat alleen tussen O en pi/3 de punten aan deze beide ongelijkheden voldoen, dus kan je hier de oppervlakte mee berekenen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-29 04:19:53 -0500

Eline.Cologne gravatar image

Ik snap het nu! Dankjewel!!!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-29 04:09:48 -0500

Adara gravatar image

ze zegen G is het gebied in het vlak dat bestaat uit de punten met co├Ârdinaat x en y. Dan willen ze dat we kunnen afleiden hoe de grafiek in eerste kwadrant eruit ziet. kan je verder nu? ze geven voorwaarden voor en x en y ook.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 03:58:06 -0500

Aantal keer gelezen: 392 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17