Stel je vraag
0

biologie, mitose

asked 2017-06-29 06:04:19 -0500

Adara gravatar image

Ik snap niet hoe anafase van Mitose verdubbeld Dna heeft.

In metafase van mitose hebben we 4 chromosomen en 8 chromatiden in anafase krijg je in 1 cel twee polen en in elk pool heb je 4 chromosomen en 4 chromatiden.

Op einde van mitose na telefose hebben we twee dochter cellen elk met oorspronkelijke 4 chromosomen en 4 chromatiden.

Ik zie verdubbeling van Dna in anafase niet?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hey, verdubbeling van DNA gebeurt toch niet in de anafase? De verdubbeling van Dna gebeurt in de inerfase --> S-fase ... Net voor de eigenlijke 'Mitose' .

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-29 06:16:22 -0500 )edit

In de anafase (derde fase van de Mitose') worden de chromatiden uit elkaar getrokken naar beide polen.

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-29 06:17:23 -0500 )edit

Ik raad je aan een filmpje op youtube te bekijken waarin alle fase worden uitgelegd en getoond.. Zo kun je dat makkelijker onthouden!

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-29 06:18:34 -0500 )edit

Myriam, verdubbeling van dna gebeurt in interfase en die komt voor anafase.Stelling klopt wel.Ik spreek over anafase van mitose waarbij zusterchromatiden uit elkaar gaan. bedankt voor je tips alvast

Adara ( 2017-06-29 06:34:53 -0500 )edit

Graag gedaan voor de tips, maar ik begreep je vraag niet. Ik bedoelde dat in de anafase al verdubbeld Dna is, door (interfase die voorop komt) maar je zei van dat je de verdubbeling in de anafase niet zag. Dus ik dacht dat jij dacht dat in de anafase affectieve verdubbeling is.

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-29 07:07:06 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 07:46:48 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Idd :) en anders kijk eens op facebook (bij rebus) , daar is het filmpje gedeeld waar ik de uitleg doe over DNA en chromosomen ;)

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-29 06:32:31 -0500

Adara gravatar image

Martine, ik hebt het. Anafase heeft verdubbeld dna tegenover oorspronkelijke cel die s fase gepaseerd is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 06:04:19 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17