Stel je vraag
0

Oefening op verbranding van een koolwaterstof

asked 2017-06-29 08:56:57 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik heb deze vraag op facebook gevonden (waarschijnlijk een olympiadevraag):

Bij de volledige verbranding van een koolwaterstof is er 48g O2 nodig en wordt er 44g CO2 gevormd. Wat kan de brutoformule van het koolwaterstof zijn?

Antwoordmogelijkheden:

A. C2H2

B. C2H4

C. C3H4

D. C4H10

Ik heb lang op deze vraag zitten denken en ben uiteindelijk tot deze uitwerking gekomen:

verbranding koolwaterstof

Ik heb het koolwaterstof voorgetal 1 gegeven en heb de rest van de voorgetallen zodanig gekozen dat de atoombalans voldaan is. Daarna heb ik met de gegevens het aantal mol O2 en CO2 berekend. En vervolgens heb ik dit trucje gebruikt dat ik ergens gelezen heb: de verhouding van de voorgetallen = de verhouding van het aantal mol.

Wat ik me nu afvraag is: is mijn uitwerking juist? Mag ik zomaar kiezen om mijn koolwaterstof voorgetal 1 te geven? Is dit trucje i.v.m. voorgetallen en molen juist, dus ook toepasbaar op alle reacties?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 09:41:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De opgave vermeldt dat je voor een verbruik van 48 g O2 (of 1,5 mol) je 44 g CO2 (of 1 mol )vormt. Je uitwerking is een wiskundige benadering. Je kan ook voor elk van de KWS de verbrandingsvergelijking opstellen en deze waar je een verhouding hebt van verbruik O2/ vorming CO2 = 1,5 (1,5mol O2 en 1 mol CO2) geeft je het gezochte KWS. Of: 1 C2H4 + 3 O2 regeert en geeft 2 CO2 en 2 water. 3 /2 = 1,5. Je kan aldus een halve mol C2H4 volledig verbranden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap uw uitleg, maar moet ik dit dan voor elk van de 4 antwoordmogelijkheden doen of is er een manier om snel te zien welk van de 4 mij de verhouding 1,5 geeft? Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-29 09:54:50 -0500 )edit
1

4x Rvgl schrijven gaat gewoonlijk sneller dan een correcte wiskundige uitwerking maken.

Johan@REBUS ( 2017-06-29 09:57:57 -0500 )edit

Is inderdaad waar, bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-29 10:02:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 08:56:57 -0500

Aantal keer gelezen: 365 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17