Stel je vraag
0

veranderingen in genenreservoirs

asked 2017-06-29 12:05:37 -0500

Adara gravatar image

In theorie bundel staat dat bij niet at random partnerkeuze genetische variabiliteit daalt. En als gevolg hiervan inteelt bevordert homozygoten. Wat bedoelt me hierbij? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 14:53:55 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Volgens mij wordt hiermee bedoeld dat door het feit dat de partnerkeuze gericht gaat zijn op een bepaald type, dat op die manier variabiliteit in genotype gaat slinken en dus steeds meer homozygoten tussen de nakomelingen zullen bevinden.. Is deze verwoording misschien wat duidelijker?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Marie, ik heb paar kern zinnen gelezen nadien heb ik het in biogenie nog opgezocht maar niet direct op iets gekomen. Maar nu snap ik het wel. Weet je toevallig tot welke onderdeel het precies behoort?

Adara ( 2017-06-29 16:25:56 -0500 )edit

Je kan het terugvinden in Biogenie 6.2 p48 onder puntje 7.4.2.

Marie-France.Delen ( 2017-06-30 07:32:50 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 12:05:37 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17