Stel je vraag
0

Fysica: juli 2016: vraag 6

asked 2017-06-29 15:33:10 -0500

Naomi.Politi gravatar image

mogen we de formule l=n(lambda/2) hier niet gebruiken omdat er niet gegeven is dat het om een snaar gaat?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 16:07:23 -0500

Adara gravatar image

bij fysica juli 2016 vraag 6 gaat om een staande golf. Ze vragen golfsnelheid. V=lamda.f=4.1,5

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, ik weet dat je die formule kan gebruiken maar nu vraag ik me af of we ook niet l=n(lambda/2) kunnen gebruiken. Een snaar is ook een staande golf.

Naomi.Politi ( 2017-06-29 16:10:08 -0500 )edit

Ja daarom heb ik vermeld dat ik in de opgave staande golf lees ..en bij een snaar heb je rij deeltjes van lengte l die je aan beide uiteinden vast maakt zodat de twee randpunten niet trillen. En bij deze tekening is 1 uiteinde vast gemaakt..

Adara ( 2017-06-29 16:22:17 -0500 )edit

Dus Naomi, ik snap wat je bedoelt, Rebus zal wel beter toelichten waarom die formule niet werkt.

Adara ( 2017-06-29 16:23:07 -0500 )edit
0

answered 2017-06-29 16:13:26 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Als ik l=n(lambda/2) invul, krijg ik l=4(lambda/2) en dan zou lambda gelijk moeten zijn aan de helft van de lengte maar dat klopt niet. Dus op het eerste zicht zou ik zeggen dat we deze formule hier niet mogen gebruiken omdat er niet gegeven staat dat het om een snaar gaat...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Vanwaar die 4? Je mag die formule wel gebruiken, mits n = 3.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-30 00:29:05 -0500 )edit

Dat hoef ik je niet theoretisch te bewijzen dat n = 3, je kan het ook zien op de tekening. Er is gegeven dat $l = 6m$ en er passen 3/2 golflengtes in die lengte. Dus m.a.w.: $l = \frac{3}{2} \cdot \lambda \Longleftrightarrow \lambda = \frac{2l}{3} = \frac{2\cdot 6m}{3} = 4m$

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-30 00:36:45 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 06:36:35 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hoezo is n=3 op de tekening, ik tel er 4...

C:\fakepath\fysica juli 2016.png

de rode bolletjes zijn volgens mij de buiken...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 15:33:10 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17