Stel je vraag
0

Fysica 12.2.3 warmte

asked 2017-06-30 01:13:49 -0500

Ellen.Paelinck gravatar image

updated 2017-06-30 02:23:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet waarom je hier de temperatuur in graden Celsius moet uitdrukken in plaats van Kelvin. Enkel met Celsius kom je tot het juiste antwoord. Zie afbeelding

image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-16 08:38:21 -0500

Leen.Driesen gravatar image

updated 2018-06-16 08:38:37 -0500

Ik snap niet zo goed waarom je links van het gelijkheidsteken ook rekening moet houden met de massa van ijs dat omgezet wordt tot water? Waarom zou dit niet gaan? -> Qopgenomen= m.c.T + m.l (van het ijs)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Eerst warm je het ijs op van -20°C naar 0°C, vervolgens smelt het ijsblokje, daarna warmt het gesmolten ijs (water dus) op tot de evenwichtstemperatuur.

Myriam@REBUS ( 2018-06-16 11:43:32 -0500 )edit

Ik snap het, danku!

Leen.Driesen ( 2018-06-16 11:57:39 -0500 )edit
1

answered 2017-06-30 02:22:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je werkt met temperatuurverschillen, dus het omzetten naar graad Kelvin zou geen enkel verschil mogen maken. (Je telt bij elke temperatuur 273 graden bij, dus in het verschil van temperaturen verdwijnt dit weer!)

Dus als je graad Kelvin zou gebruiken en achteraf het resultaat terug zou omzetten naar graad Celcius zou het ook moeten kloppen.

Bedenk echter dat naar het examen toe je geen tijd mag verliezen in nutteloze omzettingen, die dan ook nog eens extra rekenfouten kunnen opleveren. De omzetting naar graad Kelvin gebruik je alleen bij de ideale gaswet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, dus enkel omzetten naar kelvin bij de gaswet, ga ik onthouden! Bedankt

Ellen.Paelinck ( 2017-06-30 04:58:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 01:13:49 -0500

Aantal keer gelezen: 317 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '18