Stel je vraag
0

Fysica: augustus 2016 vraag 2

asked 2017-06-30 07:29:06 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 08:25:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik begrijp echt niet hoe je dit kunt zien...

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 13:30:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-06-30 13:51:41 -0500

Op het laagste punt is de tangentiële versnelling nul en de snelheid maximaal. Ftouw= mg + mv²/r

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 10:24:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De totale versnelling bestaat uit de tangeniële versnelling en de normaalversnelling. Ik heb het nog even proberen te tekenen:C:\fakepath\augustus 2016 vraag 2.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hartelijk bedankt! Het is duidelijk :)

Naomi.Politi ( 2017-06-30 13:14:52 -0500 )edit

Dus als de slinger op zijn laagste punt hangt, is de totale versnelling nul omdat Fz gelijk is aan Ft en de tangentiele component dus 0 is? Maar hoe ziet de normaal versnelling er dan uit op zijn laagste punt? En de snelheid is dan ook nul?

Naomi.Politi ( 2017-06-30 13:24:33 -0500 )edit
1

Neen, onderaan geldt er $F_t-F_z=m\cdot a_{cp}$! De slinger zit immers op een kromme baan en dan moet er een versnlling naar het middelpunt zijn. Enkel de tangentiële versnelling is daar 0. De snelheid daarentegen is maximaal. Naar beneden versnellen, naar boven vertragen.

Yves@REBUS ( 2017-06-30 13:34:52 -0500 )edit

Okee, merci! En wat is de normaal versnelling dan in het laagste punt?

Naomi.Politi ( 2017-06-30 13:35:17 -0500 )edit

mv²/r (de straal r is bij een slinger de lengte van het touw.)

Myriam@REBUS ( 2017-06-30 13:52:53 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 09:52:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In het hoogste punt staat de slinger een kort moment stil, dus de snelheid is 0

De tangentiële component van de versnelling is de versnelling van de cirkelbaan. Die moet verschillen van 0 anders blijft onze slinger boven hangen.

Waar komt de tangentiële component van deze versnelling vandaan? uit de hoek die de zwaartekracht vormt met het touw. (vergelijk met de oefening van het simulatie-examen) Deze is het grootst bovenaan de slinger.

Als je moeite hebt om dit voor je te zien: vervang de slinger door een schommel, dat is net hetzelfde.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, bedankt Myriam. Ik begrijp het al beter. Hoe zit het dan met de versnelling of is die tangentiele component de enigste versnelling?

Naomi.Politi ( 2017-06-30 10:17:19 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 15:58:19 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hartelijk bedankt allemaal!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 07:29:06 -0500

Aantal keer gelezen: 1,317 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17