Stel je vraag
0

Fysica: juli 2015 vraag 4

asked 2017-06-30 12:55:59 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 13:05:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Misschien een rare vraag maar ik weet niet hoe je de normaal bij deze telkens tekent...

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 16:13:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-06-30 16:18:35 -0500

C:\fakepath\Fysica 2015.JPGZoals ik dit zie gaan we naar de normaal toe bij C De uitvallende straal ligt zo ongeveer op de normaal.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Okee ja, zo zie ik het wel.

Naomi.Politi ( 2017-07-01 06:31:42 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 16:02:18 -0500

Naomi.Politi gravatar image

En waarom is het dan niet C? We gaan van dicht naar ijl dus we gaan toch van de normaal weg ...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 13:33:29 -0500

Naomi.Politi gravatar image

C:\fakepath\fysica juli 2015 vraag 4.png

Waarom is het dan niet zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Een straal die loodrecht invalt op een vlak wordt niet afgebogen (de hoek is en blijft 0 graden)

Myriam@REBUS ( 2017-06-30 13:54:37 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 13:04:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de halfronde kant: de normaal is het verlengde van de straal van de cirkel.

Voor de rechte kant: loodrecht daarop.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 12:55:59 -0500

Aantal keer gelezen: 423 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17