Stel je vraag
1

Elektrische schakelingen

asked 2015-05-20 10:59:25 -0500

Liza.DeMaeyer gravatar image

Men schakelt twee lampjes in serie : lamp 1 (230V-25W; bestemd voor huisverlichting) en lampje 2 (3V-0,6W; bestemd voor een zaklantaarn). Deze serieschakeling sluit men nu aan op 230V. Het resultaat is :

A) lampje 2 zal onmiddellijk doorbranden B) lampje 2 zal praktisch normaal branden en lamp 1 zal nauwelijks licht geven C) beide lampen branden ongeveer normaal D) lamp 1 brandt praktisch normaal en lampje 2 zal nauwelijks licht of helemaal geen licht geven

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-05-29 17:57:10 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

updated 2015-05-29 17:58:51 -0500

Bepaal de weerstanden van de lampen met de formule $P=V^2/R$, dan is

$$R_1= \frac{230^2}{25} \; \Omega = 2116 \; \Omega $$

en

$$R_2= \frac{3^2}{0,6} \; \Omega = 15 \; \Omega$$

De totale weerstand die deze serieschakeling biedt is dus $2131 \; \Omega$. Er stroomt dus een stroom van $I = 230/2131 \text{ A} \approx 0.1 \text{ A}$ door de schakeling.

M.a.w. lamp 1 zal effectief een vermogen van $21 \text{W}$ stralen en lamp 2 een vermogen van $0.15 \text{W}$. (Gebruik nu de formule $P=R I^2$). Het correcte antwoord is dus het laatste.

Om dit antwoord even toe te lichten. In de eerste stap berekende ik wat er zou gebeuren als elke lamp afzonderlijk zou branden en onder de condities waarvoor ze respectievelijk ontworpen zijn. Dit laat me toe om hun weerstand te vinden. Maar als de lampen in een serieschakeling zijn, dan zal de lamp met de grootste weerstand het grootste potentiaalverschil teweegbrengen. De tweede lamp met een kleinere weerstand wordt daardoor "beschermd" en zal dus niet doorbranden. In een parallelschakeling zou dat niet het geval zijn en zou de tweede lamp stukbranden. Maar dus niet in een serieschakeling.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-05-20 10:59:25 -0500

Aantal keer gelezen: 565 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '15