Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheidsleer

asked 2017-06-30 16:11:21 -0500

Adara gravatar image

Hoe noteert men een intermediaire eigenschap? Bij oefening 3 ( bundel met 25 vragen) zegt men dat kortharig is intermediaire tussen langharig en kaal. Hoe zit mijn kruisingsschema eruit? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 13:40:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

LL = lang; KK = kaal & KL = kortharig

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 16:11:21 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17