Stel je vraag
0

juli 2016 wiskunde vraag 10

asked 2017-07-01 04:49:28 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

Ik heb deze oefening proberen te maken, maar ik geraak niet verder dan mijn raaklijn gelijk te stellen aan y=px-13p. Dan weet ik niet hoe ik aan de slag moet met die a.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 05:51:11 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

waarom is deze y=0?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 05:38:17 -0500

Adara gravatar image

Dag Emilie, je hebt je snijpunt gegeven dus ga je nu je raakpunt zoeken. Dan zult je ook zien dat vergelijking van de raaklijn y=0 is. p+q is dan gelijk aan -1 ben je mee?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 04:49:28 -0500

Aantal keer gelezen: 217 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17