Stel je vraag
0

Wiskunde - Juli 2016 vraag 15

asked 2017-07-01 05:00:14 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-08-22 13:53:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik gebruik hier de formule r = 2A/(a+b+c), maar zo kom ik 1 + vierkantswortel 2 op 2 uit.

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 13:43:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is een rekenfout.

A=r(a+a+(2^0.5)a) / 2 en r=1

A = a²/2 (driehoek is basis * hoogte /2)

a²/2= (2a + (2^0.5)a) / 2

a=(2 + (2^0.5))

En hiermee kan je nu de oppervlakte berekenen

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-22 05:35:07 -0500

Hey ik heb deze oefening ook al verschillende keren gemaakt ook met de formule die jullie gebruikt hebben. Ik kom 3(2)^1/2 + 3 uit en ik heb voor a = 3(2)^1/2.

Is het gewoon een domme rekenfout die ik telkens opnieuw maak of is er iets fout in mijn redenering?

dankuwel!image description(/upfiles/15033980524685153.jpg)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 05:50:13 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

nog niks, hoe moet je die berekenen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 05:10:54 -0500

Adara gravatar image

Formule is wel juist dan heb je rekenfout gemaakt miss wat kom je voor a uit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 05:00:14 -0500

Aantal keer gelezen: 587 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '17