Stel je vraag
0

Juli 2016 biologie vraag 13

asked 2017-07-01 05:09:50 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik kom altijd 1/8 uit. Ik weet niet wat ik fout doe. Hoe kom je op 1/9 ?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 13:56:30 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Welke vraag is dit juist?

Als dat die van muco en bloedgroepen is, dan is het 1/4 * 1/4 DUS 1/16

Aangezien je telkens 1/4 kans hebt op het rec kenmerk dat tot uiting komt (muco: mm & bloedgroep: OO)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 05:13:33 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik denk dat ik hem heb, 2/3 maal 2/3 maal 1/4 ? Ben ik juist ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

de opties zijn 1/12 1/16 1/8 en 1/4 wrm sprak je van 1/9?

Adara ( 2017-07-01 06:06:14 -0500 )edit

Jawel hoor, dat is een andere vraag.

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-01 06:10:41 -0500 )edit
0

answered 2017-07-01 05:13:04 -0500

Adara gravatar image

zeker dat het om biologie 2016 gaat?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Jups, waarom?

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-01 05:14:19 -0500 )edit

Het is die vraag met Mucoviscidose is een autosomaal recessieve aandoening. In het volgende stamboom wordt het voorkomen van de ziekte in twee families weergegeven. Jan heeft een zieke zus en Nina heeft een zieke broer. Wat is de kans dat het eerste kindje van Jan en Nina de ziekte zal hebben?

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-01 05:16:09 -0500 )edit

Das vreemd omdat ik een vraag over evolutie zie hier ...

Adara ( 2017-07-01 05:57:24 -0500 )edit

Ah Myriam ik hets vraag 8 bij me..oky ik heb het nu

Adara ( 2017-07-01 05:59:37 -0500 )edit

Dat is een ander document. Ik wou een foto trekken van de vraag en via Fb sturen. Maar er komt altijd dat jij niet beschikbaar, dus ik kon het niet sturen..

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-01 06:10:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 05:09:50 -0500

Aantal keer gelezen: 167 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17