Stel je vraag
0

juli 2016 fysica vraag 8

asked 2017-07-01 05:23:14 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-01 07:59:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zou iemand deze kunnen uitleggen? Ik had hier antwoord B

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 05:56:36 -0500

Adara gravatar image

Ken je formule van elektrische vermogen? En weet je wat er met je flux gebeurd als je een magnetisch veld nadert en erin bent en terug uitkomt? Laat maar weten als je toch niet verder kan...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-16 04:31:02 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik snap bij deze oefening dat de flux toeneemt als de vlakke elektrische kring het veld binnen wordt getrokken en afneemt als die eruit wordt getrokken. Maar als de fluxverandering toeneemt, daalt de geïnduceerde stroom toch en omgekeerd, aangezien er een min voor de fluxverandering in de formule staat. Het vermogen zou dan toch eerst moeten afnemen en nadien moeten toenemen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het teken ervoor zegt iets over de richting waarin de geïnduceerde stroom loopt. De toename is er wel. (Bereken anders de absolute waarde en voeg dan de richting toe)

Myriam@REBUS ( 2017-08-16 05:54:46 -0500 )edit

Dus eigenlijk moet je met dat minteken geen rekening houden als je de grootte of veranderingen in de grootte van de inductiestroom bekijkt.

Marie.Vandenberghe ( 2017-08-16 06:18:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 05:23:14 -0500

Aantal keer gelezen: 246 keer

Laatst gewijzigd: Aug 16 '17