Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 13

asked 2017-07-01 05:45:02 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-02 09:27:28 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zou iemand mij ajb deze vraag eens kunnen uitleggen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 06:03:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je weet het aantal mol wat wordt ingebracht in het gesloten reactievat met constant volume en waarin zich bij 400°C het evenwicht instelt. De evenwichtsreactie is gegeven. voor de vorming van "2 chloorgas" en "2 waterdamp" verdwijnen er resp. "4 HCl en en 1 zuurstofgas". Een deel van wat verdwijnt kan je voorstellen door onbekende "x" Je bepaald vervolgens wat er aan stoffen overblijft en er is gegeven dat dit totaal 3,8 mol is. Hieruit haal je "x". Daarna bekijk je wat er aan chloorgas bij evenwicht aanwezig is. Hierin breng je de waarde voor x die je bepaalde en je bekomt 1,4 mol.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 05:54:13 -0500

Adara gravatar image

Het is een evenwichtsreactie. Kijk naar wat heb ik eerst wat reageer weg, hoeveel? en wat blijft er over. Rekeninghouden met de voorgetallen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 05:45:02 -0500

Aantal keer gelezen: 117 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17