Stel je vraag
0

Bepalen van de gekoppelde allelen

asked 2017-07-01 06:23:52 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hoe kunnnen we achterhalen welke allelen gekoppeld zijn als dit niet gegeven is? Zoals bij deze vraag:

vraag 14

Het genotype van het zaadje waar we verder mee werken heb ik kunnen bepalen, dat is AaBb. We gaan een testkruising uitvoeren (dus laten kruisen met aabb) en ik weet niet welke gameten de recombinant gameten zijn. Hoe kunnen we dit bepalen als dit niet in de tekst gegeven is?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 13:52:47 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Zonder uit te rekenen kan je deze oplossen.

De recombinanten zijn 18% (aangezien ze 18% uit elkaar liggen). Er zijn 2 mogelijkheden voor recombinanten, dus elk van deze opties heeft een kans van 9% om over te erven (18/2=9).

Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja bedankt! Maar hoe weet je dat groot-rood een recombinant is? Alvast bedankt voor uw hulp

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-01 13:56:52 -0500 )edit

Of is het gewoon omdat je ziet dat 41% hier niet tussen de antwoordmogelijkheden zit en vandaar kan je dan redeneren dat het wel dit fenotype moet zijn dat recombinant is?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-01 13:57:50 -0500 )edit

Combinatie, ik zag 41 idd niet staan dus dat was de makkelijke manier.

Martine@REBUS ( 2017-07-01 13:59:08 -0500 )edit
1

Maar je kan ook zien dat hij een plant had met één van de gewenste genen en een andere met één... dit wilt zeggen dat als hij beide gewenste heeft je een recombinatieplant hebt ;)

Martine@REBUS ( 2017-07-01 13:59:46 -0500 )edit

Ahzo enorm bedankt voor uw hulp!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-01 14:01:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 06:23:52 -0500

Aantal keer gelezen: 360 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17