Stel je vraag
0

Wiskunde/bio: combinaties van allelen

asked 2017-07-01 06:38:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Is er een snelle, wiskundige manier om te bepalen hoeveel verschillende gameten we hebben bij dit genotype: AaBbccDd? Je moet telkens een letter van het ene overerfbare kenmerk combineren met een letter van de andere kenmerken, volgorde maakt niet uit. Ik heb het zo opgelost, maar dit vergt tijd en op het examen hebben we ook geen kleuren, dus zal het ook minder overzichtelijk zijn:

mogelijkheden

Waar ik nu aan denk is: je moet dus telkens één van de 2 letters kiezen en combineren (A of a met B of b met c met D of d). Je hebt telkens 2 mogelijkheden behalve bij c, dan is uw totaal aantal mogelijkheden dus: 221*2 = 8. De eerste 2 is omdat je 2 mogelijkheden hebt (A of a), de tweede 2 ook 2 mogelijkheden (B of b), op de derde positie heb je maar 1 mogelijkheid (alleen c) en op de vierde positie heb je weer 2 mogelijkheden (D of d). Is dit een juiste methode of is het nu toevallig juist?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-07-01 07:29:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit lijkt mij solide. Je hebt 3 keer 2 keuzes, dus zijn er 2³ mogelijkheden.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-07-01 13:46:54 -0500

Martine@REBUS gravatar image

updated 2017-07-01 15:36:10 -0500

Myriam haar manier is idd correct 221*2=8 (telkens die met 2 opties en eentje met slechts een).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 06:38:54 -0500

Aantal keer gelezen: 129 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17