Stel je vraag
0

Fysica 2015 augustus vraag 6

asked 2017-07-01 08:02:48 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-01 08:07:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hier is de OPGAVE

Het antwoord is C. Ik begrijp waarom die andere antwoorden fout zijn, maar heb moeite met in te zien waarom C juist is.

Kan iemand me helpen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 08:06:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De bal botst terug als hij de vloer raakt. Dit is dus een positieve versnelling, en een grote ook. Anders kan hij niet terug naar boven bewegen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 08:02:48 -0500

Aantal keer gelezen: 374 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17