Stel je vraag
0

elektromagnetisme

asked 2017-07-01 09:25:55 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

De typische elektromagnetisme oefeningen op ladingen zoals; ' In welk punt zal de resulterende kracht op een pos/neg lading Q gelijk zijn aan nul'?

Wanneer de ladingen hetzelfde zijn en dus ook op dezelfde afstand van elkaar liggen dan zouden die zowel LINKS van lading1 als RECHTS van lading2 kunnen liggen? Klopt?

Wanneer de ladingen verschillend zijn Vb. Lading 1= +4 (links) en Lading 2= -1 (rechts) Redeneer ik op die manier: de resulterende kracht zal nul zijn het verst van de grootste lading. klopt dit?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 09:30:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De laatste redenering klopt.

Bij gelijke ladingen (met tegengesteld teken) kan je geen punt vinden waar de derde lading in evenwicht is. Niet tussen de ladingen met verschillend teken en ook niet links of rechts ervan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké bedankt! En met gelijke ladingen bedoelde ik dus zelfde grootte en zelfde teken.. is dit dan wel correct?

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-07-01 09:38:38 -0500 )edit

Bij gelijke ladingen met gelijk teken ligt de lading in evenwicht midden tussen de ladingen (waar het elektrisch veld = 0)

Myriam@REBUS ( 2017-07-01 09:41:52 -0500 )edit

Oke danku!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-07-01 09:43:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 09:25:55 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17