Stel je vraag
0

Biologie 2009 vraag 3

asked 2017-07-01 09:43:49 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Als de opa drager is en de mama(dochter van opa) zijn het toch haar drie zonen die de erfelijke eigenschap dan overerven? Iemand die mij dit kan uitleggen, alvast bedankt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 13:45:34 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Gaat dit over een x-chromosomale aandoening of autosomale? Met enkel deze gegevens kan je hier niet veel concreets over zeggen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 09:43:49 -0500

Aantal keer gelezen: 180 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17