Stel je vraag
0

Fysica Juli2016 vraag 10

asked 2017-07-01 11:23:13 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-07-01 11:23:47 -0500

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-07-01 om 18.21.54.png

Kan er mij iemand deze uitleggen aub?!

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 12:27:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De zuigers zijn verplaatsbaar, en blijven dus alleen in evenwicht als de druk links en rechts gelijk is. Hieruit kan je de tekening aanvullen. Zie tekening C:\fakepath\fysica juli 2016 vraag 10.JPG

Als je de kraan opendraait heb je 9n moleculen in 6V en kan je de vergelijking opstellen met één van de andere compartimenten. Je komt dan op een druk van 1,5 P (eigenlijk ook logisch, de 2 reservoirs zijn even groot, de druk in één van de compartimenten is 2P, in het andere P en je komt dus mooi in het midden uit!)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Volstaat het ook als je n/V = p/R.T -> 6n/9V = 3/2*p/R.T doet?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-27 03:34:12 -0500 )edit

PV=nRT liefst Je schrijft de 2 beginsituaties en telt ze op, daarna delen door 2

Myriam@REBUS ( 2018-06-27 05:38:22 -0500 )edit

Dat is waarschijnlijk wat jij gedaan hebt, maar ik kan het niet zo goed volgen.

Myriam@REBUS ( 2018-06-27 05:39:38 -0500 )edit

Als je beide beginsituaties optelt, dan kom je op 6V . 6p = 9n . 2R . 2T, maar hoe kom je dan uiteindelijk aan pf = 3/2p?

Kathleen ( 2019-04-18 05:10:54 -0500 )edit

P.3V =3nRT of P = nRT/V en analoog: 2P=2nRT/V en daaruit: 1,5P=9nRT/(6v) dit is een evenredigheid.

Myriam@REBUS ( 2019-04-18 07:04:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 11:23:13 -0500

Aantal keer gelezen: 562 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17