Stel je vraag
0

Biologie leerkracht??

asked 2017-07-01 11:31:59 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Is er op de forum geen leerkracht Biologie aanwezig? Mevrouw Steefka of Martine?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Misschien simulatie examen aan het verbeteren? Hou er rekening mee dat wij dit ook maar op vrijwillige basis in onze vrije uren doen, dus niet te veeleisend aub.

Myriam@REBUS ( 2017-07-01 12:20:37 -0500 )edit

Mijn excuses als dit ongepast overkwam, maar ik had al van gisteren door dat de vragen van biologie niet werden beantwoordt. Ik was een beetje ongerust , daarom dat ik deze post plaatste. Nogmaals mijn excuses en ik apprecieer dit zeer dat jullie dit doen in jullie vrije uren.

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-01 12:36:08 -0500 )edit

Geen probleem. Ik hoop dat jullie elkaar even verder kunnen helpen. Als de vragen blijven open staan probeer ik straks wel iemand aan te porren;

Myriam@REBUS ( 2017-07-01 12:40:19 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 13:43:08 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee, zoals Myriam al aangaf was ik op het simulatie-examen. Ik heb gisteren nog alles beantwoord wat er was en vandaag ga ik nog zien, aangezien we nu pas weg zijn op het simulatie (en zelfs nog geen etenspauze)....

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Smakelijk Martine, en bedankt!

Myriam@REBUS ( 2017-07-01 13:49:39 -0500 )edit

Nee hoor, eerst beantwoorden... nog geen eten ;)

Martine@REBUS ( 2017-07-01 13:58:34 -0500 )edit

thx Martine!

Eureka@REBUS ( 2017-07-02 14:10:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 11:31:59 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17