Stel je vraag
0

wiskunde Augustus 2015 vraag 9

asked 2017-07-01 12:54:58 -0500

Elise.Vaeremans gravatar image

updated 2017-07-01 13:07:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste,

Ik heb eerst de functie afgeleid om het lokaal maximum van f uit te komen en ik kwam 2 uit daarna heb ik de functie geintegreerd van 0 naar 2 en ik kom 4 uit ik snap niet waar ik in de fout ben gegaan?

alvast Bedankt, Elise

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 13:17:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je bepaalt de horizontale raaklijn en kijkt waar deze nogmaals de derdegraadscurve snijdt. Vervolgens integreer je tussen deze twee punten de oppervlakte. Let op: de raaklijn ligt boven, de functie uit de opgave ligt er onder.

Deze vraag is al eens beantwoord. Ik heb dit antwoord terug vooraan geplaatst.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waar kan ik het antw zien? Ik heb via de zoekfunctie deze proberen te zoeken maar ik vind die niet?!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-17 04:43:21 -0500 )edit

zoek eens op wiskunde examenvragen. Soms staat het in een andere volgorde genoteerd, en onze zoekfunctie werkt nogal letterlijk.

Myriam@REBUS ( 2017-08-17 06:52:22 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 04:29:18 -0500

Elise.Vaeremans gravatar image

ok bedankt ik snap het!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 12:54:58 -0500

Aantal keer gelezen: 312 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17