Stel je vraag
0

Meerkeuzetechnieken

asked 2017-07-01 13:31:10 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-01 13:31:46 -0500

Is deze techniek van Jaak nog toepasbaar? En is die goed? Ik heb gelezen dat ze eerst elk onderdeel op 5 punten zetten en dan allemaal optellen om u een score op 20 te geven. Is dat trucje van Jaak dan nog handig/toepasbaar?

Hier is het trucje: http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 02:16:48 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Deze uitleg klopt nog. Kijk anders ook nog eens bij het laatste stuk van het IVV deel. Dat staat het ook nog eens uitgelegd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 13:31:10 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17