Stel je vraag
0

Oppervlakteberekening gebied in 2 cirkels

asked 2017-07-01 13:42:41 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-01 14:01:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand me hiermee helpen? De cirkels in de tekening hieronder hebben een straal = 1. Ze snijden elkaar doorheen elkaars middelpunten. Hoe kan ik de oppervlakte van het gearceerde gebied bepalen?

2 cirkels

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 14:01:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Oppervlakte tussen 2 cirkels.JPGProbeer eens de afmetingen van de gele driehoek te bepalen en van daaruit de hoek te berekenen. Je hebt een straal van 1 als schuine zijde, een cos van 1/2 en daaruit kan je de hoek bepalen.

Vervolgens bijvoorbeeld verder werken tot een cirkelsegment.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt voor uw hulp!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-01 14:03:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 13:42:41 -0500

Aantal keer gelezen: 1,274 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17