Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 : oefening 5-9

asked 2017-07-01 13:44:44 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-04 07:27:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze oefening heb ik op 2 manieren opgelost Eerst via de lange weg en zo kwam ik aan 6Cl(2) + 12OH(-) enzovoort. Hierdoor kon ik vereenvoudigen en kreeg ik de juist oplossing, namelijk 6 OH(-). Maar als ik via de korte methode werkte kreeg ik altijd 5 Cl(2) en 12OH(-) enzovoort. Dan kon ik niet vereenvoudigen en was mijn uitkomst 12 OH(-). Moet je misschien bij de korte methode een Cl toevoegen omdat je Cl zowel gebruikt in de reductie als in de oxidatie?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 14:48:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je kan hier best Cl2 splitsen in twee keer Cl met oxidatiegetal O dus : Cl + Cl.

Eén van de twee Cl atomen gebruik je in de oxidatiereactie en één van de twee Cl atomen gebruiken je in de reductiereactie.

Geef maar even aan of dit werkt voor jou !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel! Dus het is enkel nodig om die Cl te splitsen als je de korte methode van de oxidatiegetallen gebruikt want bij de methode van de deelreacties bekom ik het juiste antwoord zonder Cl te splitsen.

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-01 15:16:09 -0500 )edit

Dat is best om geen conflict te krijgen en tot de juiste oplossing te komen. Je mag de methode gebruiken die voor jou het snelst en makkelijkst werkt en waarbij je steeds zeker bent dat je tot een correcte oplossing komt.

Koen@REBUS ( 2017-07-01 15:24:41 -0500 )edit

Ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:34:18 -0500 )edit
0

answered 2017-07-01 15:15:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze opgave is reeds eerder bevraagd: zie: " Chemie: 2016-17: opgave 05-09".

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 13:44:44 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17