Stel je vraag
0

Fysica oefening 3.2.1

asked 2017-07-01 14:27:56 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

In de les had ik opgeschreven dat de energie van situatie 1 (als het mannetje vanboven staat) gelijk is aan situatie 3 (als het mannetje het water raakt). Daarna had ik opgeschreven: E pot, gravitatie = E pot, elastische . Maar de vergelijking moet toch nog E pot, gravitatie = E pot, elastische + E kin + E pot, gravitatie zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 14:37:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De laatste 2 termen van je vergelijking zijn nul. Je neemt de potentiële energie van de zwaartekracht als nul op het diepste punt. De kinetische energie is nul want op het diepste punt hangt dat mannetje even stil voor hij terug naar boven veert. Misschien kan je het uit mijn nota's nakijken: C:\fakepath\Oefening 3.2.1.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel voor het duidelijke antwoord. Hier had ik niet aan gedacht.

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-01 15:13:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 14:27:56 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17