Stel je vraag
0

Wiskunde oefening 3.5.1

asked 2017-07-01 14:52:54 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Bij deze oefening is de graad van de teller 1 groter dan de graad van de noemer. Is er dan zonder twijfel een schuine asymptoot of is het mogelijk dat er één is? Voor een schuine asymptoot moet je een euclidische deling uitvoeren en het quotient is dan de schuine asymptoot. Maar stel dat deze deling een rest heeft. Is er dan ook een schuine asymptoot?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 14:55:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is dan een schuine asymptoot. Geen twijfel.

Je kan die vinden door de euclidische deling uit te voeren tot je de eerste 2 termen hebt: ax+b Dat is de vergelijking van je schuine asymptoot. Van de rest moet je je niks aantrekken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah zo ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:50:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 14:52:54 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17