Stel je vraag
0

wiskunde augustus 2016 vraag 14

asked 2017-07-01 15:20:04 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-01 15:40:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe je de hoeveelheid van het aantal jongens en meisjes in de scholen kan bepalen.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 12:06:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\wiskunde aug 2016 vraag 14.jpg

Het gaat, maar je rekent er toch langer dan 4 minuten aan!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 15:31:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan dit uitwerken als een stelsel met 3 vergelijkingen en 4 onbekenden. Zet dan alles in deze vergelijkingen om naar één en dezelfde onbekende. Vervolgens schrap je deze onbekende, want die komt overal in terug. Dan rest je nog het oplossen van de vergelijking.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe ziet het stelsel er dan uit? Deze oefening lijkt me heel moeilijk

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-29 11:11:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:20:04 -0500

Aantal keer gelezen: 369 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19