Stel je vraag
0

wiskunde augustus 2016 vraag 14

asked 2017-07-01 15:20:04 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-01 15:40:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe je de hoeveelheid van het aantal jongens en meisjes in de scholen kan bepalen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 15:31:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan dit uitwerken als een stelsel met 3 vergelijkingen en 4 onbekenden. Zet dan alles in deze vergelijkingen om naar één en dezelfde onbekende. Vervolgens schrap je deze onbekende, want die komt overal in terug. Dan rest je nog het oplossen van de vergelijking.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:20:04 -0500

Aantal keer gelezen: 192 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17