Stel je vraag
0

augustus 2016 fysica vraag 4

asked 2017-07-01 15:29:05 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-01 15:35:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

ik kom hier steeds 95N uit... weet iemand wat ik fout doe? Ik bereken de spankracht door de zwaartekracht min de archimedeskracht te doen (100-5)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 15:34:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

En 95 is perfect juist. Alleen heb je blijkbaar de vraag niet volledig gelezen. Ze vragen je het getal te kiezen dat het dichtst bij jouw exacte antwoord ligt. En dat is dus 93N.

Laat je hier op het examen niet door beetnemen!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:29:05 -0500

Aantal keer gelezen: 251 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17