Stel je vraag
0

vraag 8 historische bundel erfelijkheidsleer

asked 2017-07-02 03:41:26 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

De vraag 8 in het 6de hoofstukje over erfelijkheidsleer in de historische bundel snap ik ook niet; de vraag over de stekken van de plant die worden verplant en andere bladkleuren krijgen.

Waarom kunnen stelling 1 en 3 niet ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 03:45:18 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat stekken zorgen voor identieke/klonen, dus het kan niet genetisch verklaard worden. Maar fenotype is genotype plus omgevingsfactoren. Dus de genetisch dezelfde planten zullen er anders uitzien door omgevingsfactoren.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 03:41:26 -0500

Aantal keer gelezen: 59 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17