Stel je vraag
0

vraag 22 biologie evolutie moeilijke bundel

asked 2017-07-02 05:01:11 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

vraag 22 van evolutieleer in de 2de bundel over de paleontologie waarom is het antwoord b? ik dacht dat de complexere zich juist in de nieuwere aardlagen bevonden en dus c

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 05:47:08 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het antwoord is B, zoals je zelf aangeeft zitten de complexere organismen in de jongere aardlagen. Bij C zeggen ze dat de oudere aardlagen de meer complexe organismen bevatten. Dus omgekeerd aan je eigen redenering.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 05:01:11 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17