Stel je vraag
1

Biologie, prokaryoten

asked 2017-07-02 06:29:58 -0500

Adara gravatar image

Weet iemand of er fotosynthese plaats vindt in prokaryoten? En hebben ze ribosomen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-07-02 08:34:19 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Fotosynthese gaat zeker in prokaryoten (let wel op, dit gebeurt niet in een chloroplast).

Ribosomen hebben ze zeker om translatie te kunnen doen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Martine

Adara ( 2017-07-02 09:30:58 -0500 )edit

Graag gedaan!

Martine@REBUS ( 2017-07-02 13:52:51 -0500 )edit

Waar gebeurt de fotosynthese dan in prokaryoten?

Sam ( 2018-06-24 03:09:35 -0500 )edit

Cyanobacteria doen aan fotosynthese en zijn waarschijnlijk de voorlopers van de chloroplasten in plantencellen en Alphaproteobacteria zijn naar alle waarschijnlijkheid de voorlopers van de mitochondrien. De gehele prokaryoot deed dit en is opgenomen en uiteindelijk een chloroplast geworden

Martine@REBUS ( 2018-06-24 03:11:57 -0500 )edit

Dankjewel!

Sam ( 2018-06-24 03:12:57 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 09:56:44 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Graag gedaan :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 06:29:58 -0500

Aantal keer gelezen: 203 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17