Stel je vraag
1

Biologie, prokaryoten

asked 2017-07-02 06:29:58 -0500

Samira.Ghaznawi gravatar image

Weet iemand of er fotosynthese plaats vindt in prokaryoten? En hebben ze ribosomen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-07-02 08:34:19 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Fotosynthese gaat zeker in prokaryoten (let wel op, dit gebeurt niet in een chloroplast).

Ribosomen hebben ze zeker om translatie te kunnen doen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Martine

Samira.Ghaznawi ( 2017-07-02 09:30:58 -0500 )edit

Graag gedaan!

Martine@REBUS ( 2017-07-02 13:52:51 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 09:56:44 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Graag gedaan :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 06:29:58 -0500

Aantal keer gelezen: 38 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17