Stel je vraag
0

biologie vraag 6 2016vaugustus blauw

asked 2017-07-02 06:36:52 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

Bij vraag 6 van biologie augustus 2016 blauw over hemofolie dat recessief en x gebonden is waarom is het kindje 5 ? want gezond kan toch ook betekenen drager ? Dus dat de papa zijn zieke X geeft en de moeder haar gezonde, dan hebben we toch een drager?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 08:39:31 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Bij familie 1 moet er een gezonde dochter zijn, aangezien de vader een dominante, gezonde X draagt. Hij zal deze doorgeven aan zijn dochter... vandaar dat de gezonde dochter 5 moet verplaatsen naar het andere gezin.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 06:36:52 -0500

Aantal keer gelezen: 117 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17