Stel je vraag
0

Fysica theorievraag

asked 2017-07-02 07:11:34 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image
  • In de cursus op p. 12 is er tekening van een voorwerp dat naar beneden valt en de x-as die naar boven gericht is. Waarom staat er voor v0 geen - ? Het voorwerp beweegt toch in tegengestelde zin van de x-as.

  • In de cursus op p. 34 staat er dat de Lorentzkracht enkel werkt op bewegende ladingen. Maar hoe zit het met de coulombkracht? Werkt deze enkel op statische ladingen of op statische en bewegende ladingen?

  • Zijn inductiespanning en flux vectoren?

Alvast heel erg bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 07:20:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

v0 is gelijk aan nul want het voorwerp wordt gewoon losgelaten. We schrijven geen -0

De coulombkracht werkt zowel op statische als bewegende ladingen. (Zie snelheidsselector voor het laatste)

Inductie spanning is een spanning, en wordt dus in een stroomkring getekend. Dit is geen vector.

De flux wordt voorgesteld als een vector loodrecht op het oppervlak waardoor de flux gaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel voor de duidelijk uitleg!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 07:27:56 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 15:52:53 -0500

Romain@REBUS gravatar image

De magnetische flux is geen vector maar een scalaire grootheid; het is het scalaire product van de vector A (die loodrecht staat op het oppervlak) met vector B.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-03 01:58:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 07:11:34 -0500

Aantal keer gelezen: 1,315 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17