Stel je vraag
0

Wiskunde juli 2016 vraag 10

asked 2017-07-02 07:18:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

wisk 2016 juli v10.JPG

Iemand die me hiermee kan helpen aub? Ik heb die meermaals proberen oplossen maar kom tot lange berekeningen. Ik heb eerst px + q = f'(a) * (x - a) + f(a) gedaan om dan misschien een vergelijking van 2 veeltermen te bekomen, zodat ik p en q misschien in termen van a kan schrijven. Maar de berekening is hier lang. Dan heb ik met het tweede gegeven gevonden dat 13p + q = 0. Maar ik heb nu nog steeds 2 vergelijkingen en 3 onbekenden (a, p en q)

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 02:36:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\derdegraad.jpg

zie je het nu?

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-07-02 07:33:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-07-02 12:37:30 -0500

Kijk eens goed: het punt (13,0) is gegeven en lijkt verdacht veel op een nulpunt. Hierdoor kan je Horner toepassen en eenvoudig de andere nulpunten van je veelterm functie vinden. Met het afleiden van deze functie kan je ook het maximum vinden. Daarna zou het duidelijk moeten zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb nulpunten en maximum berekend maar ik weet niet wat ik nu moet doen. Kan iemand me helpen?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-24 09:59:33 -0500 )edit

Het relatief maximum ligt ook op hoogte 0. Dus je lijn is y = 0x +0 en de som van p en q is 0. Teken je de functie eens even uit?

Myriam@REBUS ( 2019-06-24 11:14:29 -0500 )edit

Maar wat is het belang van het maximum in deze vraag?

Lucas.Wattecamps ( 2019-06-25 02:29:34 -0500 )edit

De raaklijn boven een maximum is horizontaal.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 02:31:03 -0500 )edit

Ik snap niet goed waarom je het maximum en de nulpunten nodig hebt bij deze vraag?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 12:20:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 07:18:54 -0500

Aantal keer gelezen: 942 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19